Albergínia negra ovalada no espina/gabon

Plantació: març-juliol.