Meló i síndria: pinyonet-negra-ratlla

Plantació: abril-juny.