Mongeta: Contender-Pongo

Plantació: març-setembre.