Broculi i broquil: blanc-verd-violeta

Plantació: juliol-febrer.