Cogombre resistent mondego

Plantació: març-agost.