Gàbia, Hospital per Gallines

Serveix per aillar animals malalts o per posar en quarantena nous animals. Gàbia amb 3 departaments amb menjador i abeurador automàtics.