Meló híbrid: furuto-rinconete

Plantació: abril-juny.