Mongeta Lacalipso i altres

Plantació: març-agost.