Pebrot italià i bitxo de Girona

Plantació: març-agost.