Ponedors metàl·lics

Solució perquè les gallines no trenquin o embrutin els ous. També serveix per guarir els ous, per les persones que no els poden recollir a diari. Poden ser de 1, 2 o 3 departaments.