Síndria empaltada de carbassa

Plantació: abril-juny.