Síndria passió F1 sense pinyol

Plantació: abril-juny.