Tela plàstica

De 2m d'amplada i fins a 200m de llargària. El costat del quadrat fa 16mm. És resistent a trencar-se i als rajos solars. Ideal per tapar sostres.